Deklaracja zgodnosci


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI ŻŁOBEK PUBLICZNY W BIELAWIE

Żłobek Publiczny w Bielawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Żłobka Publicznego w Bielawie www.bajka.twojemiejsce.pl

ul. Gen. Grota Roweckiego 7

58-260 Bielawa

E-mail: zlobek@oswiata.bielawa.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2014

 • Data ostatniej aktualizacji: 23.02.2023

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

-obrazy (zdjęcia) dodane do treści strony nie posiadają tekstu alternatywnego pozwalającego zapoznać się z treścią obrazu ,

- brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,

-niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji, jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność.

 

Wyłączenia

-część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

-dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

-treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

-Deklarację sporządzono dnia: 30.03.2023 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

-Raport o stanie dostępności z dnia 31.03.2021 r.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z :

 

- koordynatorem ds. dostępności w Żłobku Publicznym w Bielawie

 • E-mail: zlobek@oswiata.bielawa.pl

 • Telefon: 74 645 22 26

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Postępowanie odwoławcze

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Miejski Zarząd Placówek Oświaty w Bielawie

 • Adres: ul. Wolności 57

 • E-mail: sekretariat@oswiata.bielawa.pl

 • Telefon: 074 64 52 204.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

1.Do budynku żłobka prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Gen. Grota Roweckiego, prowadzą do niego 4 szerokie schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.

 

2.Budynek żłobka jest dwukondygnacyjny z korytarzami na każdym piętrze. Przy schodach prowadzących na piętro budynku znajdują się poręcze. W budynku nie ma wind.

3.Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenie na parterze,

4.Wejście do budynku jest dostępne w godzinach pracy żłobka. Na wprost od wejścia do budynku znajdują się drugie drzwi, na których po lewej stronie umieszczony jest dzwonek.

5. Budynek posiada dodatkowe dwa wejścia: jedno od strony ul. Sobieskiego (wejście dla personelu żłobka), drugie od strony ogrodu żłobka. Wejścia te stanowią jednocześnie wyjścia ewakuacyjne.

6. Dla zainteresowanych, informacji przy wejściu głównym udziela dyrektor żłobka oraz oddelegowani pracownicy obsługi.

7. Gabinet dyrektora znajduje się na parterze budynku, zaraz za drugimi drzwiami wejściowymi po lewej stronie.

8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

9. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

10.Do żłobka może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

11.W żłobku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

12.Toalety w budynku nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych ruchowo.

 

13. Parking znajduje się od frontu budynku, przy ul. Gen. Grota Roweckiego.

 

 

 

Pliki do pobrania

31‑03‑2023 07:35:39
Dokumenty:
Plik odt Deklaracja dostępności.odt
31‑03‑2023 07:35:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.oasis.opendocument.text
Rozmiar:
25KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik odt Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na rok 2023.odt
31‑03‑2023 07:35:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.oasis.opendocument.text
Rozmiar:
20KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 31.03.2021.pdf
31‑03‑2023 07:35:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik odt Wniosek o zapewnienie dostępnosci architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej, cyfrowej.odt
31‑03‑2023 07:35:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.oasis.opendocument.text
Rozmiar:
19KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
31‑03‑2023 07:36:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie