Ochrona danych osobowych


Dane
Administratorem Twoich danych jest Żłobek Publiczny w Bielawie z siedzibą przy ul. gen. Grota Roweckiego 7, 58-260 Bielawa wpisany do rejestru żłobków i klubów dzieciecych pod Nr 4303-1-02/11 z dnia 12 grudnia 2011 roku. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: zlobek@oswiata.bielawa.pl

Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” .

Klauzula informacyjna dla klientów żłobka Publicznego w Bielawie.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

 

  1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w żłobku jest Dyrektor Żłobka Publicznego w Bielawie z siedzibą przy ul. Grota Roweckiego 7, 58-260 Bielawa
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: zlobek@oswiata.bielawa.pl
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w wyniku realizacji zadań określonych w Ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2018.0.603) zgodnie z zakresem i celem zawartym w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
  4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres pobytu dziecka w placówce, a następnie zostaną zarchiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
  5. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie - nie obowiązują, jeśli dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa.
  6. Jeżeli osoba , której dane są przetwarzane uzna ,że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wówczas przysługuje jej  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji zadań wynikających z przepisów prawa wymaganych przez Administratora Danych Osobowych. Nie podanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora Danych Osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji umowy na świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnych przez Żłobek Publiczny w Bielawie.

Iwona Łęgosz-
Dyrektor Żłobka Publicznego w
Bielawie

Informacja wytworzona przez:
Iwona Łęgosz , w dniu:  07‑10‑2020 19:55:18
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wojciech Borzestowski
email: wojtek@borzestowski.eu.org
, w dniu:  07‑10‑2020 19:55:18
Data ostatniej aktualizacji:
07‑10‑2020 20:19:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie